WiFi mreže

Projektiranje, instalacija i administracija bežičnih WiFi mreža (wireless za kamp, hotel, privatni smještaj, jahtu…)

Više o našim uslugama

Servis printera

Servis i održavanje profesionalnih printera i multifunkcijskih uređaja

Više o našim uslugama

Prodaja i održavanje programa i računala

Instalacija i konfiguracija računalnih programa, fiskalnih kasa i ostalih aplikacija potrebnih za uspješan posao

Više o našim uslugama

There are a lot of widgets bundled with Page Builder. You can use them to bring your pages to life.