Proizvodi

Pandopad je  brand u službi informiranja, oglašavanja, komunikacije i zabave :
1. Uređaj je posve drugačijeg i jedinstvenog dizajna i vrhunske kvalitete
    – time je uvijek u službi estetike vašeg prostora i uspjeha vaše komunikacije (i lako za održavanje)
2. Aplikacije su konkretno definirane i ima ih puno – pomno prilagođene interakciji s korisnikom prema kategoriji i namjeni industije i njenih potreba
    – potpuno su prilagođene vašem vizualnom identitetu i jednostavno upravljive
3. Aplikacije su kao kompletan proizvod već razvijene i prilagođene za svaku industriju, svako mjesto ili lokaciju gdje se primjenjuje
   – one su privlačne,intuitivne, fluidne, upotrebljive, izmjenjive, nadogradive i mora ih biti puno
Usporedite ih sa sličnim proizvodom i odmah ćete primjetiti razliku, Pandopad je gotovo i potpuno dorađeno rješenje, a opet otvoreno za nove nadogradnje.
Bitno je uočiti da je cijena gotove i prilagođene Pandopad personalizirane aplikacije povoljnija od izrade vašeg novog softwerskog projekta, i već je isprobana, ima iskustvo s korisnicima i rezultate koji zadovoljavaju obe strane.